Prezenţa la Gala de excelenţă organizată de Universitatea „Aurel Vlaicu”

Preşedinta Asociaţiei CCSISEO a fost invitată şi astfel a participat în data de 10.12.2018 la Gala Excelenţei organizată de Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad şi desfăşurată în cadrul proiectului “Promovarea valorilor în educaţie la 100 de ani de la Marea Unire”. D-na Simona Dziţac şi Asociaţia CCSISEO au primit Diplome de excelenţă în semn de apreciere pentru un partener de excelenţă al UAV în anul 2018.

Amintesc câteva dintre colaborările reprezentanţilor celor două entităţi în 2018:

  • Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud 2018;
  • Workshop-ul “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici“ - Ediția a III-a;
  • International Students’ Conference StudMath-IT 2018, etc.
  • SOFA 2018, 8th International Workshop on Soft Computing Applications;
  • International Symposium "Research and Education in an Innovation Era";
  • 20th Edition of the International Students Scientific Communications Session of the Engineering Faculty;
  • Şcoala de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale ale studenţilor în inginerie” – Ediţia a III-a;

Mulţumiri, pentru extraordinara colaborare, conducerii UAV, în speţă d-nei rector, prof. univ. dr. Lile Ramona, prietenei, colaboratoarei şi membrei Asociaţiei CCSISEO, d-nei prof. univ. dr. ing. habil. Valentina Bălaş, d-lui prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius, colegilor de la Facultatea de Ştiinţe Exacte în frunte cu d-na decan, prof. univ. dr. Nagy Mariana.

La cât mai multe colaborări eficiente şi pe viitor!

Preşedinte Asociaţia CCSISEO,

Simona Dziţac

Galerie foto: