Simpozionul Internaţional ”Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești”, BACStud 2019–o nouă şi adevărată sărbătoare studenţească, un nou succes internaţional

Simpozionul Internațional “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” - BACStud a devenit o frumoasă tradiţie care promovează spiritul şi iniţiativa tinerilor antrenaţi în procesul de cercetare.

Astfel, în perioada 17-19.10.2019 a avut loc la Oradea şi Băile Felix ediţia a V-a a Simpozionului Internațional “Brainstorming în Agora Cercurilor Studențești” - BACStud2019!

Un număr de 92 de lucrări științifice acceptate, distribuite pe 9 subsecțiuni de lucru, cu afilieri din cadrul a 15 universităţi din ţară, 7 universităţi/firme din străinătate, cadre didactice şi elevi din 7 colegii, licee, şcoli gimnaziale din tara si strainatate, aproximativ 20 de parteneri - firme şi instituţii participante din diverse domenii, workshop studenţesc, Secţiunea Aplicaţii practice-demonstrative, simulări şi “Expo_BACStud 2019”, precum şi alte activităţi din cadrul programului simpozionului (moment artistic cu formaţia “Datini din Bihor” și Asociația folclor fără frontieră, muzică populară cu Maria-Ioana Cobzaș, seri şi cine studenţeşti cu muzică, dans şi voie bună, momente poetice, moment demonstrativ cu ghetele Kangoo Jumps, tur ghidat al municipiului Oradea, competiţii sportive şi relaxare în Aqua Park President Băile Felix), au contribuit la reuşita BACStud2019! Detalii – aici.

BACStud2019 a demonstrat forţa unităţii colectivelor înfrăţite, dincolo de mesajul ştiinţific, cu multiple valenţe instructiv-educative, în care excelenţa ştiinţifică a fost încununată cu rezultate performante.

Mulţumiri din suflet invitaţilor de onoare, d-lui acad Florin Gheorghe Filip – Președintele Secției de Știința și Tehnologia Informației a Academiei Române, d-lui academician Dan Tufis – Directorul Insitutului de Inteligență Artificială al Academiei Române, d-nei Ioana Moisil – nepoata marelui matematician şi informatician Grigore C. Moisil, d-nei Bogdana Stanojevic – cercetătoare la Institulul de matematică al Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Arte, d-nei Anca Minculescu din Franţa - experta certificată de organizaţii internaţionale în domeniul inovaţiei, tuturor cadrelor didactice, studenţilor şi elevilor, reprezentanţilor insituţiilor locale şi, nu în ultimă instanţă comitetului de organizare format în mare parte din membrii Asociaţiei CCSISEO, pentru ajutorul oferit în realizarea unei manifestări ştiinţifice internaţionale cu şi pentru studenţi, cu un nivel ştiinţific extraordinar de ridicat, care s-a dovedit a fi o adevarată sărbătoare studenţească!

BACStud 2019 s-a înscris în logica și practica învățământului centrat pe student, ca o continuare a implicării studenților în proiecte, mobilități și activități antreprenoriale.
Scopul acestui simpozion, acela de a crea un mediu de întâlnire prietenos, o punte de legătură între studenții și cadrele didactice îndrumătoare cu preocupări similare, din toată țara, dar şi cu extindere internaţională, în vederea unor colaborări viitoare, a fost atins pe deplin.

Sincere felicitări tuturor participanţilor şi premianţilor şi să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine la ediţia BACStud 2020!

Galeria foto stă mărturie vie a tot ce s-a înfăptuit în zilele Simpozionului Internaţional BACStud2019!

Galerie foto extinsă – aici.

Comunicat de presă - aici.

Responsabil eveniment,

Director CCSISEO / Preşedinte Asociaţia CCSISEO,

Simona Dzițac

Galerie foto: