Departamentul de Resurse Umane (D-RU)


Departamentul de Resurse Umane (D-RU) funcţionează în cadrul Asociaţiei CCSISEO pe baza prevederilor din statut şi cuprinde activitatea de resurse umane, administrativă şi de secretariat.

Rolul principal al D-RU este acela de a recruta noi membri, de a asigura formarea şi motivarea continuă a acestora şi de a păstra o evidenţă generală a membrilor Asociaţiei.

Principala atribuţie a D-RU constă în servirea intereselor organizaţiei privind o mai bună comunicare, înţelegere şi cooperare între membri, grupuri şi institutii ale societăţii, între organizaţie şi alte organizaţii partenere.

De asemenea, D-RU:

 • are rolul de facilitor al dezvoltării asociaţiei alături de conducere;
 • elaborează procedurile şi regulamentele interne împreună cu alte departamente;
 • stabileşte misiunea, viziunea şi obiectivele organizaţiei împreună cu conducerea asociaţiei;
 • are rolul de consultant al conducerii asociaţiei în probleme de resurse umane, administrative şi secretariat;
 • reprezintă asociaţia în relaţiile cu instituţiile externe pe probleme de resurse umane şi administrative;
 • întocmeşte, gestionează şi păstrează documentele specifice;
 • stabileşte indicatorii de performanţă ai echipei împreună cu conducerea asociaţiei;
 • planifică strategic resursele umane şi administrative în scopul atingerii obiectivelor asociaţiei;
 • este responsabil cu recrutarea, selecţia, dezvoltarea carierei, training, evaluare;
 • realizează strategia de motivare a membrilor asociaţiei (team-buildinguri, workshop-uri);
 • recurge la metode diverse de a menţine şi întări spiritul de echipă şi de respectare a principiilor şi a statutului organizaţiei;
 • facilitează comunicarea permanentă cu colegii din cadrul departamentului şi a celorlalte departamente.

Componenţa D-RU


Şef lucr. dr. ing. Bodog Marinela

Director D-RU

Şef lucr. dr. ec. Andreescu Nicoleta

Responsabil D-RU

Conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu

Consilier Asociaţia CCSISEO

Inginer Szucs Viorica

Secretar general Asociaţia CCSISEO

Stud. Blidar Andreea

Referent D-RU

Stud. Vălean Maria

Referent D-RU