Departamentul de Relaţii cu Mediul Educațional (D-RME)


Departamentul de Relaţii cu Mediul Educațional (D-RME) funcţionează în cadrul Asociaţiei CCSISEO pe baza prevederilor din statut şi din regulamentul de ordine interioară.

D-RME se împarte în 2 părţi: Departamentul de relaţii cu mediul educațional universitar (D-RMEU) şi Departamentul de relaţii cu mediul educațional preuniversitar (D-RMEP).

D-RME își propune să depisteze problemele economice, sociale, culturale sau de altă natură ale comunității academice și școlare și să caute și soluții fezabile, contribuind astfel la realizarea unei educații de secol XXI. Ne angajăm să fim transparenți, onești, responsabili, accesibili, respectuoși faţă de valorile etice furnizând o informaţie veridică, evitând manipulări de situaţie în beneficii particulare. Vom respecta principiul de a nu ne implica în conflicte. Ne obligăm să respectăm drepturile fundamentale ale omului, ale fiecărei persoane. Vom avea un sistem adecvat de organizare, corect în procesul administrării oricărei situații, cu o responsabilitate sporită. Nu vom face abuz de mijloace publice în scopuri personale. Vrem să ne consacrăm altora şi să respectăm cu cel mai profund angajament principiile etice.

Vom pune accentul pe activități de recrutare, administrare de personal, formare si dezvoltare. Vom avea preocupări față de gestiunea și dezvoltarea individuală a rolurilor în organizație, față de identificarea și valorificarea potentialului celor implicați și a talentelor.

D-RME îşi doreşte:

  • dezvoltarea unor atitudini proactive în rândul tinerilor în ceea ce priveşte participarea la viaţa economică şi asociativă, identificarea oportunităţilor şi informaţiilor necesare, precum şi dezvoltarea personală şi profesională continuă;
  • stabilirea de parteneriate şi activităţi comune cu alte centre de cercetare, asociații şi cercuri studenţeşti din cadrul instituţiilor de învăţământ din ţară sau străinătate;
  • contribuția la transformarea sistemului de educație românesc pentru a răspunde provocărilor societății din secolul XXI, iar tinerilor implicați să le oferim o altă perspectivă asupra viitorului.

Aceste perspective pot fi atinse având ca punct de pornire următoarele activități sau oferte:

  • organizare de traininguri și workshopuri;
  • oportunități de învățare personalizate pentru tineri, în care să se dezvolte;
  • evenimente și conferințe, networking cu profesioniști din domeniile de care sunt interesați, să fim astfel cu un pas mai aproape de angajare;
  • realizarea unor programe de dezvoltare personală şi profesională destinate studenţilor/elevilor;
  • intensificarea colaborărilor academice cu mediul socio-economic şi adaptarea ofertei educaţionale la solicitările pieţei;
  • iniţierea de proiecte de promovare a valorilor universitare/preuniversitare;
  • implementarea de proiecte de mobilități în spațiul european.

Componenţa D-RME


Prof. univ. dr. abil. Dziţac Ioan

Director D-RMEU

Prof. Luncan Ioana-Alina

Director D-RMEP

Conf. univ. dr. ing. abil. Hathazi Francisc

Responsabil D-RME

Şef lucr. dr. ing. Sîrb Vali Chivuta

Specialist D-RME

Inginer Gheţe Maria

Referent D-RME

Stud. Dume Antonia

Referent D-RME