Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (D-RISE)


Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (D-RISE) funcţionează în cadrul Asociaţiei CCSISEO pe baza prevederilor din statut şi din regulamentul de ordine interioară.

D-RISE este organismul care are în atribuţii toate acţiunile care vizează cooperarea internaţională cu instituţii de învăţământ şi cercetare şi cu administraţia publică, forurile economice şi culturale, alte asociaţii şi fundaţii, care pot contribui la procesul de integrare europeană.

Obiectivele specifice ale D-RISE sunt:


  • iniţierea, elaborarea şi susţinerea unor acorduri de cooperare academică naţionale/internaţionale şi a unor programe concrete de cercetare ştiinţifică bi-şi multi-laterale cu asociaţii similare din străinătate;
  • asigurarea unui cadru legal şi organizatoric de participare la programe de cercetare şi culturale internaţionale;
  • facilitarea şi coordonarea participării asociaţiei la competiţii internaţionale pentru obţinerea de granturi pentru cercetare, studii şi specializare;
  • dezvoltarea şi gestionarea unui portofoliu de parteneri internaţionali strategici care să devină colaboratori în proiecte de cooperare internaţională;
  • promovarea, pe plan extern, a valorilor şi a imaginii asociaţiei;
  • promovarea educației în domeniul studiilor europene și relațiilor internaționale;
  • iniţierea unor colaborări/cooperări instituţionale, mobilităţi ale membrilor asociaţiei, afilierea la organizaţii naţionale/internaţionale, în paralel cu atragerea de fonduri, investitori, sponsorizări;
  • informarea permanentă a tuturor structurilor asociaţiei cu privire la normele şi normativele internaţionale în vigoare, cu scopul adaptării politicii şi strategiei asociaţiei;
  • participarea la seminarii și dezbateri care promovează democrația participativă europeană în acțiune și valorile sociale europene contribuind la aprofundarea procesului de integrare europeană, un instrument valoros pentru afirmarea globală a importanței Uniunii Europene într-un context mai larg al relațiilor internaționale;
  • organizarea şi participarea membrilor Asociaţiei CCSISEO la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale în vederea dezvoltării colaborărilor internaţionale.

Componenţa D-RISE


Prof. univ. dr. ing. abil. Bălaş Valentina

Director D-RISE

Prof. univ. dr. ing. Popenţiu Florin

Responsabil D-RISE

Şef lucr. dr. ing. Barla Eva

Specialist D-RISE

Inf. Anca Minculescu

Specialist D-RISE

Cercet. Bogdana Stanojević

Specialist D-RISE

Stud. Dziţac Domnica

Consilier D-RISE

Prof. Cincar Kristijan

Referent D-RISE

Inginer Şandro Delia

Referent D-RISE