Departamentul de Relaţii cu Instituţiile Publice şi Private (D-RIPP)


Departamentul de Relaţii cu Instituţiile Publice şi Private (D-RIPP) funcţionează în cadrul Asociaţiei CCSISEO pe baza prevederilor din statut şi din regulamentul de ordine interioară.

D-RIPP are ca obiectiv principal asigurarea unui mediu optim care să vină în sprijinul dezvoltării şi optimizării relaţiilor dintre organizație şi toate instituțiile cu care vom colabora. D-RIPP este o componentă extrem de importantă in procesul asigurarii unei colaborări cu comunitatea.

D-RIPP îşi doreşte:

  • un parteneriat ȋntre mediul de afaceri şi organizație, aşadar o altă iniţiativă care vine să sprijine creşterea caracterului antreprenorial al activităților și proiectelor pe care le vom implementa;
  • ca relațiile asociaţiei cu instituțiile publice și private să își pună amprenta asupra membrilor acesteia și bineânțeles a societății în care vom activa;
  • să fim mândrii de toate colaborările noastre, iar aceste colaborări să fie un beneficiu pentru toți cei implicați;
  • adaptarea de câte ori va fi nevoie la noile cerințe și provocări ale unei societăți în permanentă schimbare;
  • asigurarea unei vizibilităţi bune a asociaţiei prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive, atât la nivel intern, cât și la nivel extern, o transparenţă instituţională, o comunicare cu toți partenerii și promovarea imaginii organizației.

Componenţa D-RIPP


Prof. Timar Iulius

Director D-RIPP

Şef lucr. dr. ing. Albu Adina

Responsabil D-RIPP

Inginer Miclăuş Dan

Specialist D-RIPP

Informatician Munteanu Liviu

Referent D-RIPP

Inginer Beschiu Valentin

Referent D-RIPP

Inginer Szatmari Tiberiu

Referent D-RIPP