Departamentul de educaţie pentru sănătate (D-ES)


Departamentul de educaţie pentru sănătate (D-ES) funcţionează în cadrul Asociaţiei CCSISEO pe baza prevederilor din statut şi din regulamentul de ordine interioară.

Acţiunile D-ES au în vedere următoarele componente:


  • întâmpinarea nevoii creşterii de informare a tinerilor în domeniul educaţiei pentru sănătate;
  • asigurarea educării populației școlare, dar şi a adulţilor pentru un stil de viață sănătos din punctul de vedere al hranei, igienei, actrivităţilor sportive, etc;
  • facilitarea accesului la informații corecte, avizate, atât în mediul urban, cât și în cel rural care să conducă la diminuarea numărului de îmbolnăviri și la reducerea comportamentelor cu risc pentru sănătate;
  • participarea şi/sau organizarea de evenimente (workshop-uri, campanii de donare de sânge, activităţi sportive, etc) care să promoveze un stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc, evenimente prin care se pot crea/ preveni/schimba obiceiurile, comportamentele de risc legate de stilul de viaţă şi diferite boli, indiferent de sex sau vârstă;
  • promovarea activităţilor sportive de antrenare a corpului, în vederea antrenării minţii, evidenţiind povaţa proverbului: Mens sana in corpore sano.

Componenţa D-ES


Conf. univ. dr. Burtă Olivia

Director D-ES

Prof. univ. dr. habil. Ilieş Alexandru

Responsabil D-ES

Prof. Consilier Şcolar Belbe Ionela Geanina

Specialist D-ES

Stud. Feier Bianca

Referent D-ES

Inginer de cercetare Marica Elena

Referent D-ES