Departamentul Economic-Financiar şi de Relații cu Mediul Socio-Economic, Antreprenorial și Cultural (D-EF-RMSEAC)


Departamentul Economic-Financiar şi de Relații cu Mediul Socio-Economic, Antreprenorial și Cultural (D-EF-RMSEAC) funcţionează în cadrul Asociaţiei CCSISEO pe baza prevederilor din statut şi din regulamentul de ordine interioară.

D-EF-RMSEAC, activând în cadrul asociației CCSISEO, are ca principlă misiune gestionarea activităților economico-financiare şi de colaborare cu mediul socio-economic, antreprenorial şi cultural inițiate de către Asociația CCSISEO la nivel național și internațional.

Latura economico-financiară a DEF-RMSEAC are ca obiectiv general gestionarea și dezvoltarea economico-financiară în condiții de siguranță, integritate, rentabilitate, eficiență economică şi implicarea permanentă în realizarea obiectivelor stabilite și asumate de conducere în vederea asigurării sprijinului necesar evoluției asociaţiei. Activitatea economico-financiară a Asociaţiei CCSISEO face referire la evidenţa surselor de venit şi destinaţia acestora.

Latura relaţionară promovează iniţierea şi întreţinerea de relaţii de colaborare/conlucrare cu instituţii naţionale şi internaţionale cu decizie în domeniile de interes ale membrilor Asociaţiei CCSISEO, respectiv cooptarea cadrelor didactice, cercetătorilor, oamenilor de ştiinţă alături de care se vor iniția proiecte de cercetare prin intermediul cărora se va ajunge la o înțelegere de ansamblu a unor probleme cu care se confruntă societatea în viața de zi cu zi, precum și la identificarea unor soluții inovative la acestea.

De asemenea, pentru îmbunătațirea permanentă a vizibilităţii şi performanţelor de cercetare ştiinţifică ale Asociaţiei CCSISEO, D-EF-RMSEAC se implică în cooptarea companiilor din mediul economic, antreprenorial alături de care va iniția parteneriate care să susţină activităţile de cercetare ale asociaţiei atât cu suport tehnic, cât şi financiar.

Asigurarea interfeţei dintre Asociaţia CCSISEO şi mediul socio-economic se va face şi prin parteneriate pentru participarea la cursuri, pentru organizarea și participarea la diverse evenimente, parteneriate care au drept scop satisfacerea nevoii de servicii de specialitate specifică mediului socio-economic.

Componenţa D-EF-RMSEAC


Conf.univ.dr. Casian Butaci

Director D-EF-RMSEAC

Inginer Szfura Claudiu

Responsabil D-EF-RMSEAC

Inginer Cozma Horaţiu

Referent D-EF-RMSEAC

Inginer Petrila Dorina

Referent D-EF-RMSEAC

Economist Morariu Alina-Delia

Cenzor Asociaţia CCSISEO

Economist Rocxanda Ianta

Contabil Asociaţia CCSISEO