Departamentul de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare şi Inovare (D-CSDI)


Departamentul de Cercetare Ştiinţifică, Dezvoltare şi Inovare (D-CSDI) funcţionează în cadrul Asociaţiei CCSISEO pe baza prevederilor din statut şi din regulamentul de ordine interioară.

În cadrul D-CSDI, activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare se realizează prin contribuţia membrilor Asociaţiei CCSISEO şi/sau a colaboratorilor pe bază de proiecte de cercetare câştigate prin diverse competiţii sau în mod direct, la solicitarea beneficiarilor.

Ca şi parteneri, inclusiv în cadrul unor consorţii, în derularea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare se numară instituţiile de învăţământ şi de cercetare din ţară şi străinătate, precum şi diverse firme, ong-uri, etc.

D-CSDI asigură cadrul organizatoric şi informaţional pentru implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de cercetare, precum şi asistenţă, consiliere şi sprijin logistic în vederea lansării şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică, centralizarea și raportarea rezultatelor cercetării.

Activităţile din cadrul D-CSDI vizează, în principal:

 • diseminarea informaţiilor referitoare la competiţiile de proiecte, granturi, contracte, etc;
 • asistenţă tehnică şi financiară pentru depunerea noilor propuneri de proiecte;
 • elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluţiei noi pentru produs/ metodă / sistem / tehnologie / serviciu nou sau substanţial îmbunătăţit;
 • dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiintific, tehnologic, de afaceri, etc, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite;
 • gestionarea programelor de cercetare ştiinţifică şi a proiectelor derulate în cadrul asociaţiei;
 • monitorizarea financiară pe parcursul derulării proiectelor, granturilor, contractelor etc.;
 • conlucrarea între departamentele asociaţiei implicate în derularea proiectelor;
 • studii de investiţii tehnologice;
 • asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea / achiziţionarea de tehnologii;
 • informare tehnologică;
 • urmărirea dezvoltării tehnologice în plan intern şi internaţional;
 • transfer tehnologic şi validare tehnologică;
 • prognoză, evaluare tehnologică, audit tehnologic;
 • analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării;
 • organizarea şi/sau participarea la manifestări științifice şi evenimentele asociate, de tipul conferinţe, simpozioane, mese rotunde, workshop-uri, şcoli de vară, expoziţii, evenimente de căutare de parteneri, info-day-uri pentru participarea la call-urile lansate prin programele cadru ale UE, etc, care sunt acţiuni în sprijinul activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare;
 • publicarea rezultatelor cercetării şi inovării în reviste naţionale/internaţionale de prestigiu, etc;
 • alte servicii de consultanţă, expertize, servicii;
 • raportarea anuală a activităţilor din cadrul D-CSDI.

Componenţa D-CSDI


Prof. univ. dr. ing. Badea Gabriela

Director D-CSDI

Conf. univ. dr. ing. Egri Angela

Responsabil D-CSDI

Conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian

Specialist D-CSDI

Şef lucr. dr. ing. Şuteu Marius

Consilier D-CSDI

Inginer Lörincz Levente

Referent D-CSDI

Inginer Vereş Ralph

Referent D-CSDI